Hendes Majestæt
Dronning Ingrid
1910 - 2000

Den sidste rejse

Tekst og fotos af Per Brunsgård, Tim.                                                                                                                                                               Printervenlig version
 
Omgivet af sin familie på Fredensborg i Kancellihuset, tirsdag d. 7. november 2000, kl. 16.27, sov dronning Ingrid
stille ind. Hele familien var knuget af sorg over Ingrids død og hoffet erklærede hermed hofsorg til og med mandag
den 4. december 2000.
Dronningens flagsmykkede kiste blev onsdag båret over i Fredensborg Slotskirke fra hendes hjem i Kancellihuset,
af hendes seks mandlige børnebørn og to af børnebørnenes ægtefæller.


 
Hele folket viste hoffet stor respekt,
med et hav af blomster, hilsener og
tændte lys, til ære for dronning Ingrid.

Fredag 10. november sagde Fredensborgs borgere et sidste farvel til dronning Ingrid med lysende fakler.
Dronningens båre blev efter en privat højtidelighed i Slotskirken kørt fra Fredensborg til København. Tre dage,
lørdag, søndag og mandag stod dronningens båre på castrum doloris (smertens leje) i Christiansborg Slotskirke.
Offentligheden fik adgang til kirken i tidsrummet 10.00 til 21.00 alle tre dage. 28617 viste dronning Ingrid stor
respekt i Slotskirken.


 
Dronning Ingrids båre.

Begravelsesdagen, tirsdag d. 14. november blev dronning Ingrid endeligt stedt til hvile ved sin mands side, kong
Frederik IX udenfor Roskilde Domkirke. Begravelsen foregik fra Domkirken kl. 14.00, men inden drog Ingrid ud
på den sidste rejse fra Christiansborg Slotskirke til Roskilde.

      
 
           
Den kongelige familie                                                       Turen i København gik over Højbro
           spadserede efter rustvognen.                                          Plads, ned ad Strøget til Hovedbanegården.

I Slotskirken blev Dronningen efter en mindre højtidelighed, for de nærmeste, båret ud til den hestetrukne rust-
vogn, der også i 1972, førte hendes mand kong Frederik d. IX til graven. Turen i København gik over Højbro
Plads, ned ad Strøget, over Rådhuspladsen til Københavns Hovedbanegård. Mange tusinde mennesker langs
ruten fulgte Ingrid den sidste vej.
Videre fra Hovedbanegården blev båren af D.S.B. via de kongelige modtagelseslokaler ført til det ventende roy-
ale, historiske tog. To damplokomotiver med de kongelige vogne og kisten kørte de royale, det sidste stykke til
Roskilde Station.

      
 
  
Dronning Ingrids båre i rustvognen.                                        Den kongelige familie spadserede efter.

Også i Roskilde havde mange tusinde taget opstilling på Hestetorvet, i Algade, på Stændertorvet, langs den smuk-
ke grønne granbelagte rute til Domkirken. Danskerne kastede et hav af roser, for at vise Ingrid ære, på den rust-
vogn der bragte hendes båre det allersidste stykke vej til Roskilde Domkirke.
I kirken holdt kongelig konfessionarius Christian Thodberg en meget smuk og rørende begravelsestale ved Dron-
ningens kiste. Alligevel gik han i baglås, da han skulle lyse velsignelsen efter jordpåkastelsen. Ved Margrethes
hjælp fik den 71-årige Christian Thodberg tråden igen med ordene: Herren lade sit ansigt, osv.


 
Frederik den 9's begravelsesplads.

I samme øjeblik som kisten blev sænket i jorden, affyrede Kongens Artilleriregiment sørgesalutter, der gav genlyd
i kirkerummet, med de mange gæster som tegn på, at dronning Ingrid var stedt til evig hvile.

              
 

Dronning Ingrid
fik en smuk og rørende begravelse

 

 
Kong Frederik 9
Dronning Ingrid

Roskilde Domkirke

Roskilde Domkirke
Kongelig Gravkirke

Konger og Dronninger
begravet i Domkirken
Kejserinde Dagmars
genbegravelse 2006

Tilbage til forsiden