Kejserinde Dagmars
genbegravelse

Kejserinde Dagmars kiste passerede, lørdag den 23. september
2006, på den hestetrukne rustvogn, Amalienborg Slotsplads.
Kongefamilien trådte i samme øjeblik frem på balkonen.

Tekst af Per Brunsgård og fotos af Chris Christophersen.                                                                                                                          Printervenlig version

Ved en mindehøjtidelighed i Roskilde Domkirke, lørdag den 23. september 2006, indledte Kejserinde Dagmar sin
rejse tilbage til Rusland, til Sankt Petersborg, hvor hun blev genbegravet, 28. september 2006, ved sin mands side,
zar Alexander III.
Kejserinde Dagmar, født 26. november 1847 i Det gule Palæ, var datter af kong Christian IX og dronning Louise.
Ægtede i Vinterpaladset i Sankt Petersborg den 9. november 1866 storfyrste Alexander Alexandrovitsch, senere i
1881, zar Alexander III af Rusland.

        

  Regentparret drog i kronebilen til                                            Kronprinsparret, Mary og Frederik,
    Roskilde Domkirke, deltog i mindehøj-                                var blandt deltagerne i Roskilde Domkirke.
               tideligheden for Kejserinde Dagmar.                           Deltog i mindegudstjenesten for Kejserinde Dagmar.

Sammen fik de fire sønner og to døtre. Zar Nikolaj II, født 6. maj 1868, død 17. juli 1918. Nikolaj II blev den sidste
russiske zar. Storhertug Alexander Alexandrovitsch af Rusland, født 7. juni 1869, død 21. maj 1870. Storhertug
George Alexandrovitsch af Rusland, født 6. maj 1871, død 9. august 1899. Storhertuginde Xenia Alexandrovna af
Rusland, født 6. april 1875, død 20. april 1960. Storhertug Micheal Alexandrovitsch, født 28. november 1878, død
omkring 21. juni 1918. Storhertuginde Olga Alexandrovna af Rusland, født 13. juni 1882, død 24. november 1960.
Alexander III døde 2. november 1894 i Livadia på Krim. Enkekejserinde Dagmar flygtede på grund af de revolu-
tionære uroligheder i 1919 fra Krim. Hun tilbragte sine sidste leveår i Danmark, på Hvidøre Slot ved Klampenborg.
Enkezarinaen døde den 13. oktober 1928.

        

Folk var valfartet til København, mødte                                        Der var Kejserinde Dagmars kiste på    
  op i gaderne, stod klar med kameraerne.                                    den hestetrukne rustvogn folk ville have   
 Billederne skulle med hjem til scrapbogen.                                 i kassen. Det var kejserindens sidste rejse.   

Kejserinde Dagmar af Rusland blev i 1928 bisat i Roskilde Domkirke. Hendes kiste stod i krypten under kong Chri-
stian IX's kapel. Det var Kejserindens eget ønske, der først nu var muligt at imødekomme.
Den kirkelige højtidelighed i Domkirken forestod kongelig konfessionarius Christian Thodberg, der blev assisteret
af biskop over Roskilde Stift, Jan Lindhardt og domprovst Jens Arendt.
Hendes Majestæt Dronningen og Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen overværede højtideligheden sammen med
repræsentanter fra den danske regering, Folketinget, repræsentanter fra den russiske regering og fra Sankt Peters-
borg by, medlemmer af Romanoff-familien og Kulikovsky-familien samt repræsentanter fra den russisk ortodokse
kirke.
Efter mindegudstjenesten i Roskilde Domkirke blev Dagmars kiste båret af en fælles dansk/russisk æresvagt, af
fem officerer fra Den Kongelige Livgarde og fem officerer fra Den russiske Præsidents Garde ud til rustvognen, der
kørte kisten, i kortege, til København. I København blev Kejserinde Dagmars kiste, der var draperet med den rus-
siske, kejserlige fane, overført til en hestetrukken rustvogn, ført gennem Hovedstaden til Langelinje, hvor det dan-
ske orlogsfartøj, Esbern Snare lå til kaj, klar til at sejle kisten til Sankt Petersborg i Rusland.

        

Københavns politi sørgede for, at kortegen                          Gardehusarregimentet eskorterede den    
   kunne komme frem uden forhindringer.                                 hestetrukne rustvogn igennem byens gader.

Den hestetrukne rustvogn blev ledsaget af en hesteeskorte fra Gardehusarregimentet. Kortegen startede ved Dron-
ningeporten, ud forbi Christiansborg Slotsplads, hen langs Holmens Kanal, via Amalienborg, forbi Det Gule Palæ,
hvor Dagmar var født og havde sin opvækst. På Amalienborg Slotsplads forbi Christian den IX's Palæ, hvor Enke-
kejserinde Dagmar boede en overgang. Den kongelige familie trådte frem på balkonen, vagten trådte til gevær på
Slotspladsen da rustvognen passerede. Herfra fortsatte kortegen til den russiske kirke, Aleksander Nevskij Kirken
i Bredgade, hvor en kort ceremoni fandt sted. Sidste stop var Langelinjekajen, hvor orlogsfartøjet, Esbern Snare, tog
kisten ombord og sejlede til Rusland. Hendes Majestæt Dronningen og Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen tog
imod Kejserinde Dagmars kiste på kajen inden Esbern Snare lagde fra kaj til tonerne af "I Danmark er jeg født",
spillet af Livgardens Musikkorps og til lyden af en trefoldigt 21-skuds salut fra batteriet Sixtus.

        

 Kejserinde Dagmars kiste var draperet med                             Orlogsfartøjet Esbern Snare lå ved Lange-
 den russiske, kejserlige fane, under flytningen                       linjekaj, klar til at sejle kisten fra Danmark til
fra Roskilde Domkirke til Rusland, Skt. Petersborg.                Rusland. Dagmar har ventet i nioghalvfjerds år.  

26. september 2006 ankom Kejserinde Dagmars kiste til Rusland. Kisten blev båret i land, ved slottet i Peterhof,
udenfor Sankt Petersborg. Det var i Peterhof, prinsesse Dagmar i sin tid, den 26. september 1866, satte foden på
russisk jord. Kisten blev båret af den fælles dansk/russiske æresvagt fra Den Kongelige Livgarde og den russiske
Præsidents Garde. Guvernøren fra Skt. Petersborg og fru Valentina Matvienko modtog personligt overdragelses-
papirerne på kajen. Peterhof, Alexander Nevskij-kapellet blev efter en russisk-ortodoks højtidelighed åbent for
offentligheden.

                 

        Københavns politi holdt ro                             Gardehusarregimentet                         Politiet eskorterede kronebilerne,
     og orden iblandt de fremmødte.                  eskorterede rustvognen rundt.                 med kongefamilien, ud og hjem fra
        Mange folk mødte op i gaderne.              Det blev Kejserindens sidste rejse.           ceremonien i Roskilde og København.

28. september blev der i Isaak katedralen i Sankt Petersborg holdt en mindegudstjeneste. Patriarken af Moskva,
Alexy II, forretede gudstjenesten. Den danske ambassadør i Moskva, Per Carlsen, kronprins Frederik og kronprin-
sesse Mary, den russiske kulturminister Sokolov, Skt. Petersborgs guvernør Matvienko, den danske udenrigsminis-
ter, Per Stig Møller, samt prinsesse og prins Michael af Kent var blandt deltagerne, ved mindehøjtideligheden i ka-
tedralen.
Genbegravelsen fandt sted i Peter og Paul Katedralen, hvor kejserinde Dagmar blev stedt til evigt hvile, ved sin
mands side,
zar Alexander III.

Kejserinde Dagmars kiste ankom til Rusland
26. september 2006, denne dag var netop 140-års
dagen for Dagmars ankomst til Rusland, hvor hun mødte
 sin ægtemand. Dagmar blev stedt til evigt hvile, ved sin mands side.

Prinsesse af Danmark.
Maria Sophie Frederikke Dagmar.
Født 26. november 1847 - død 13. oktober 1928.
Gift 9. november 1866 med Alexander Alexandrovitsch.
Zar af Rusland Alexander III og Kejserinde Dagmar af Rusland
Genbegravet i Sankt Petersborg 28. september 2006.
Begravet i Roskilde Domkirke 1928.

Roskilde Domkirke

Roskilde Domkirke
Kongelig Gravkirke

Konger og Dronninger
begravet i Domkirken
Dronning Ingrids
begravelse 2000

Tilbage til forsiden