Rosenborg Slot
København

 

Rosenborg Slot påbegyndte sin oprindelse i 1606  som et landligt lysthus, men blev frem til 1624 udbygget til det renæssanceslot, vi kender i dag.

 

Tekst og fotos af Per Brunsgård, Tim.

Printervenlig version

Den dengang kun 29-årige konge Christian den IV påbegyndte året 1606 opførelsen af Rosenborg Slot i København. Det første byggeri der blev opført var kun et kongeligt lysthus der mindede om lysthuset Badstuen ved Frederiks-borg Slot i Hillerød. Slottet blev efterhånden frem til 1624 udbygget til det nederlandske renæssanceslot, som vi kender hovedslottet det i dag. Det ottekantede trappetårn på østsiden blev tilført 1633 til 1934.

 
 

 

Slottet rummer i dag De Danske Kongers Kronologiske Samling fra Christian IV's til Frederik VII's tid.
De Danske Kongers Kronologiske Samling blev i 1965 udvidet med en særlig afdeling på Amalienborg med interiører og minder om Kong Christian den 9. og vort nuværende kongehus. Begge samlinger har mod entre åbent.

I det stærkt bevogtede skattekammer på Rosenborg Slot findes kongekronerne og kronjuvelerne.
De Danske Kongers Kronologiske Samling med interiører, portrætter og kunstværker fra Kong Christian IV's til Kong Frederik VII's tid har i dag til huse på slottet. Riddersalen rummer blandt andet Kong Christian den V's gobeliner med motiver fra Skånske Krig 1675 til 1679. Gobelinerne blev i 1999 efter mange år på Christiansborg bragt tilbage til Rosenborg Slot.

Rosenborg Slot med skatkammer har ligeså mod entre dagligt åbent for besøgende.

Ved siden af Rosenborg Slot ligger Den Kongelige Livgardes Kaserne. Siden 1786 har Kasernen og Rosenborg Eksercerplads været udgangspunkt for vagttjenesten ved de kongelige slotte og palæer.
Livgarden har dog siden benyttet blandt andet Jægersborg Kaserne og Sandholmlejren, samt fra 1985 Garderkasernen Høvelte ved Birkerød.
12. januar 1978 blev Livgardens Historiske Samling af Hendes Majestæt Dronningen og Hans Kongelige Højhed Prinsen indviet. Samlingen ligger på Livgardens Kaserne ved Rosenborg Slot og er åbent for offentligheden.

 

I 1786 rykkede Livgarden til Fods ind på Livgardens Kaserne ved Rosenborg Eksercerplads.